Somos Panzió - Látnivalók

Károlyi kastélypark Boldo~ő vára Boldogkőváralján tal álható, a Zempléni -h egység l áb ainál fekvő, b arackfák és sudár feketefenyők öl el éséből m agasb a emelkedő, sziklá ra épített rom an tiku s l ovagvár kül önleges k örnyezetb en. Ú jjáépí tett pal otaszárn nyal és gyönyörű p anorám ával. val amin t k özépkor i étter emmel. 'rávolság: 50 km Utazási idő: 60 per c Regéci vár _-.._.:::::---==::::;=-- A F ü zérradványban tal álllató K á r ol y i -k astél yt kívtil ről a rom an t ika, az ekl ek t ika stílu sjegyek őrzik, ám a múl t k orait i déző term eiben az i táli ai reneszánsz és k ora b ar okk épí tészet i részl etek vannak jel en. A k astél y rendelkezik egy gyönyörű ős fás angolparkkal. m el y 1975 óta természetvédelmi terület. 'rávolság: 35 km Utazási idő: 40 per c A regéci vár egy 1300 körtU épifü vár a Zempléni -h egység középső r észen. I. Lipót császár r endel ete értelméb en Capra r a gener ális 1686-b an l erombol tatta. azt követően évszázadokon k er esztül csak a romj a i álltak . H el yr eállítása az 1980-as évek végén indul t meg. azó ta m ár félig helyreállí tott áll ap otb an l áth ató. imj 1'ávolság: 50 km Utazási idő: 60 perc PA. 'ZIÜ c-oy')" TI l(A WI~ ~v

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIzNzg=